Wat doet de VZW?

Conform de statuten kunnen de doelstellingen van de VZW Drongen I als volgt worden omschreven:
  • Actor te zijn in de ontwikkeling van het bedrijventerrein Drongen I.  Dit zal gebeuren door het opzetten van een duurzaam parkmanagement op een manier die toelaat de voordelen ten gunste van de deelnemende bedrijven te koppelen aan een maatschappelijke meerwaarde, zodat het parkmanagement bijdraagt tot maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • Door concrete acties bij te dragen tot het in stand houden van het kwaliteitsniveau op de bedrijvenzone en de aantrekkingskracht ervan als vestigingsplaats voor bedrijven.
  • Het organiseren van overleg tussen het terreinbeheer en de gevestigde bedrijven met het oog op het onderhoud en de kwaliteitsbewaking van het openbaar en het privaat domein.
  • Het tot stand brengen van samenwerking tussen de bedrijven op het bedrijvenpark Drongen I bij de inkoop van ondersteunende facilitaire diensten om een efficiënte, kostenbesparende en milieuondersteunende werking van deze bedrijven mogelijk te maken.
  • Via het georganiseerde parkmanagement de aspecten van duurzaam bedrijventerreinmanagement die een economische, ecologische en maatschappelijke meerwaarde leveren, te promoten en te ondersteunen bij de bedrijven op het bedrijvenpark Drongen I.
  • Het communicatiekanaal te zijn naar de buitenwereld aangaande ondernomen acties maar eveneens de belangenbehartiging waar te nemen voor de aanwezige bedrijven.

 

De rol van de vzw Drongen I is sterk bedrijfsgericht. Door de betrokkenheid van de Stad Gent bij de vzw, wordt de link tussen terreinbeheer en parkmanagement verankerd en kan een kruisbestuiving van ideeën en acties ontstaan die preventief kunnen werken, wat de kwaliteit en de doeltreffendheid van de bedrijvenzone Drongen I zonder twijfel ten goede komt.
De vzw Drongen I is ook het kanaal om bedrijven te sensibiliseren voor thema’s met een hogere maatschappelijke en milieuondersteunende waarde. Anders omgaan met grondstoffen, afval, energie, mobiliteit enz. moeten uitdagingen zijn waar de bedrijven van Drongen I op termijn moeten voor openstaan. De stad Gent en parkmanager Quares zijn ervan overtuigd dat het parkmanagementproject Drongen I een inspiratiebron zal worden voor gelijkaardige parkmanagementinitiatieven in Oost-Vlaanderen.