Iets melden?

Onderstaand een overzicht van de belangrijkste contactpersonen met betrekking tot een aantal problematieken die leven in het industriepark:

 

 

 

  • Straatverlichting:
    defect of beschadiging melden via de straatlampentelefoon: 0800 6 35 35