Lid worden

Inleiding:

De vzw Drongen I werd opgericht om de economische en maatschappelijke belangen van de bedrijven op het bedrijventerrein Drongen I te behartigen. Het succes van de vzw Drongen I staat of valt dan ook met het enthousiasme van de bedrijven zelf.

Bent u nog geen lid? Vul dan snel onderstaande kanditatuurstelling in.

Ledenstructuur:

De vzw kent werkende en toegetreden leden. De werkende leden zijn de actieve leden die stemrecht hebben binnen de vzw. De toegetreden leden hebben geen stemrecht maar volgen de werking van de vzw op vanuit hun specifieke belangen of affiniteit met het bedrijventerrein Drongen I.

De werkende leden van de vereniging worden onderverdeeld in drie categorieën:

 1. Werkende leden van categorie A:
  • Stad Gent
 2. Werkende leden van categorie B:
  • Eigenaar-gebruiker van een pand op het bedrijvenpark Drongen I
  • Enige huurder van een pand op het bedrijvenpark Drongen I
 3. Werkende leden van categorie c:
  • Verhuurder van een pand op het bedrijvenpark Drongen I
  • Huurder in een multi-tenant gebouw op het bedrijvenpark Drongen I

De toegetreden leden worden niet ingedeeld in categorieën. Iedere natuurlijke persoon en/of rechtspersoon kan zich kandidaat stellen als toegetreden lid op voorwaarde dat hij/zij een economisch, sociaal of maatschappelijk belang heeft in het kwalitatief duurzaam beheer van het bedrijvenpark Drongen I. Dit kunnen ondermeer lokale belangengroepen, buurtcomités,… en andere zijn.

Lidmaatschapsbijdrage:

De lidmaatschapsbijdrage wordt jaarlijks vastgelegd door de leden van de vzw op de Algemene Vergadering. Voor 2019 bedraagt het lidgeld 300 Euro voor een jaar per bedrijf. Een toegetreden lid betaald volgens de statuten slechts de helft van het lidgeld.

[vfb id=’1′]