Het bedrijvenpark

Het bedrijventerrein is een specifiek gemengd regionaal bedrijventerrein voor productie en distributie gelegen aan het op- en afrittencomplex van de E40.

Het omvat 55ha waarop een honderdtal bedrijven actief zijn. De bedrijfsactiviteiten zijn in hoofdzaak gericht op industrie en groothandel en in mindere mate op logistiek. Deze activiteiten nemen veel ruimte in en genereren vele verkeersbewegingen.

Eind jaren ’70 werd het eerste deel van het bedrijventerrein ontwikkeld door VENECO. Momenteel zijn alle bedrijfspercelen private eigendom.