Eerder dit jaar hebben de bedrijven op ons bedrijventerrein een enquête ontvangen van Lieven Vandriessche, student Facilitair Management aan Odisee hogeschool. De ontvangen resultaten heeft hij verwerkt in een paper, dewelke u kan downloaden via deze link. Namens Lieven willen wij jullie bedanken voor de ontvangen resultaten en geven wij ook graag mee dat hij slaagde voor dit project, net als alle andere vakken in eerst zittijd.