Nieuws

Congres: Naar een klimaantneutraal Oost-Vlaanderen

Klimaatneutraal Oost-Vlaandere

De Provincie Oost-Vlaanderen streeft naar klimaatneutraliteit tegen 2050. Maar dat kan ze zeker niet alleen!
Om deze doelstelling te halen wil de Provincie nauw samenwerken met steden en gemeenten, de Oost-Vlaamse
gezinnen en bedrijven, met de bouw- en energiesector, met landbouwers en natuurverenigingen, …

Tijdens dit congres blikken we vooruit hoe Oost-Vlaanderen eruit zal zien in 2050. In de voormiddag schetsen we
de klimaatveranderingen die op ons afkomen. In de namiddag laten we enkele sprekers aan het woord die klimaatvriendelijke en inspirerende voorbeelden geven rond mobiliteit, wonen en bouwen, ondernemen en hernieuwbare energie.

Lees meer

Grote wegenwerken in het Zuiden van Gent

De komende maanden vinden er een aantal grote wegenwerken plaats op belangrijke invalswegen naar Gent: de renovatie van de Maaltebrug, de tramverlengingen in Zwijnaarde en op de Pintelaan-UZ, de vernieuwing van de Brusselsesteenweg, het noodzakelijke onderhoud aan de B401 en de werken op de E17 in Gentbrugge.

Lees meer

Gratis materialenscan

Grondstoffen worden schaars en duur. Willen we evolueren naar een kringloopeconomie dan moeten we anders gaan omspringen met deze schaarse grondstoffen.

Ook vzw Drongen I wil de bedrijven aanzetten tot een beter grondstoffenbeleid. Dit heeft immers positieve effecten op het milieu maar kan bovendien ook de productiekost verlagen.

De OVAM en het Agentschap Ondernemen streven naar een duurzaam materialengebruik in Vlaanderen om een antwoord te bieden op die toekomstige schaarste. Samen ontwikkelden ze daarom een materialenscan voor kmo’s.

Lees meer

Nieuwe website vzw Drongen I online!

nieuwe websiteDe afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de nieuwe website van de vzw Drongen I. Vanaf nu kan u alle nieuws, acties en activiteiten van de vzw opvolgen wanneer u maar wil. Een regelmatig bezoekje is dus zeker de moeite waard.

Lees meer