Problematiek publiciteit langsheen de E40

Problematiek publiciteit langsheen de E40

Recent werden verschillende bedrijven door de wegpolitie gecontacteerd omtrent de publiciteitsborden en –vlaggen die zichtbaar zijn vanop de E40.

Ofwel moet een bouwvergunning hiervoor kunnen worden voorgelegd, ofwel moet de publiciteit worden weg gehaald. Indien niet, dan wordt er een PV opgesteld.

 

Wat kan en wat mag?

Hieronder een kort overzicht van de belangrijkste reglementering inzake publiciteit.

Belangrijk is dat er een onderscheid bestaat tussen enerzijds uithangborden en anderzijds reclame:

  • Uithangbord:  bevindt zich op de locatie waar de economische activiteit plaatsvindt, en kan enkel de economische verrichtingen inherent aan een bepaalde locatie kenbaar maken. (Bv. bord met naam, logo en slogan van bedrijf)
  • Reclame is elke andere vorm van publiciteit dat niet als uithangbord kan worden beschouwd. (bv. kenbaar maken van een tijdelijke actie)

 

Regelgeving:

  1. Stedenbouwkundige vergunningsplicht: uithangborden en reclamepanelen zijn vergunningsplichtig. Het Vrijstellingenbesluit ( Art. 9 BVR 6/07/2010) bepaalt enkele uitzonderingen op deze vergunningsplicht, o.a. voor de bevestiging aan een vergund gebouw van niet-lichtgevende zaakgebonden publiciteit, met een totale oppervlakte van maximaal 4 vierkante meter. (https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1019375&param=inhoud&ref=search)
  1. Er zijn verschillende regels voor enerzijds publiciteit langs een gewestweg en anderzijds publiciteit langs een autosnelweg.
    1. Wet van 12 juli 1956 en KB van 4 juni 958: Publiciteitsinrichtingen in de bouwvrije strook van 30m naast autosnelwegen zijn verboden

De bouwvrije zone langs autosnelwegen is een zone van 30 m langs weerszijde van de snelweg, dus gemeten vanaf de grens van het domein van de snelweg. Het ‘domein van de snelweg’ omvat de rijbanen, op- en afritten, pechstrook en de bermen.  In deze strook is het verboden te bouwen, herbouwen of verbouwen.  Er is echter wel een uitzondering mogelijk voorbij de 10e meter. Deze uitzondering kan worden toegestaan door de wegbeheerder.

    1. KB van 14 dec 1959 (reclamewetgeving): strikte voorwaarden ivm publiciteitsmiddelen herkenbaar vanaf snelwegen à enkel voor reclame, niet voor uithangborden. (https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1013364&datum=&geannoteerd=false&print=false)
  1. AWV stelt bovendien bijkomende voorwaarden voor publiciteit op LED-schermen omwille van de verkeersveiligheid: http://wegenenverkeer.be/vragen/wetgeving-rond-publiciteit-langs-gewest-en-snelwegen

O.a. maximale oppervlakte 5m2, niet op gevaarlijke locatie, min 2m boven straatniveau, geen boodschappen in een reeks, niet te veel informatie,…)

Bij een vergunningsaanvraag betreffende publiciteitsinrichtingen wordt advies gevraagd aan AWV.

 

Procedure

Om een publiciteit te mogen bevestigen is dus een bouwvergunning noodzakelijk bij de gemeente.

Deze aanvraag kan gebeuren via een eenvoudige dossiersamenstelling. Dit dossier bestaat enerzijds uit het aanvraagformulier en een aanstiplijst waarin de noodzakelijke stukken vermeld staan die gevoegd moeten worden bij de aanvraag.

Onderstaand vindt u de nodige documenten: