Om de omschakeling naar een veiliger en meer ecologisch transport te ondersteunen voorziet de Vlaamse overheid in een nieuw subsidiesysteem dat in voege zal treden in het najaar van 2017.

De Vlaamse overheid  voorziet in een subsidiesysteem voor een pakket aan investeringen die via het Vlaams ondernemersloket kunnen aangevraagd worden. Zo zal een versnelling gerealiseerd kunnen worden op het gebied van groenere en veiligere voertuigen, wat niet alleen ten goede komt van de sector, maar ook van de burger. Dit zal gebeuren door het toepassen van een volledig gereglementeerde subsidie. Er wordt hiervoor jaarlijks 36 miljoen euro voorzien. Daarenboven wordt vastgelegd dat het maximum subsidiebedrag per onderneming niet meer kan zijn dan 100.000 euro per 3 jaar. Het subsidiebedrag per onderneming wordt bepaald door vermenigvuldiging van het aantal vrachtwagens binnen de onderneming met een nog te bepalen steunbedrag.

 

Wie komt in aanmerking

De maatregel richt zich tot ondernemingen met minstens 1 vrachtwagen die meer dan 3.5 ton gebruikt voor goederenvervoer.

 

Wat komt in aanmerking

De steun zal gericht zijn op de aankoop, huur of leasingkost van volgende investeringen/kosten:

  • Koop, huur en leasing van rijassistentiesystemen ter bevordering van energiezuinig en verkeersveilig rijgedrag;
  • Koop, huur en leasing van extra veiligheidsvoorzieningen die verder gaan dan de wet voorschrijft;
  • Koop, huur en leasing van extra voorzieningen met een positieve impact op het milieu;
  • Aankoop, huur en leasing van maatregelen ter bevordering van de efficiëntie:
  • Ergonomische vormgeving van de bestuurdersplaats;
  • Uitgaven voor maatregelen ter vermijding van diefstal (vrachtwagens, trekkers, aanhangwagens, opleggers, motorbrandstof, lading);

 

Er kan enkel steun toegekend worden voor investeringen die verder gaan dan de wet voorschrijft.

Meer informatie en een uitgebreide lijst kan u terugvinden op de website www.mobielvlaanderen.be/subsidieflankerendbeleid/.

 

Omvang steun

De steun zal 80% bedragen van de aankoop, huur of leasingkost van volgende investeringen/kosten.

Het maximum subsidiebedrag per onderneming kan niet meer kan zijn dan €100.000 per 3 jaar.

Het subsidiebedrag per onderneming wordt bepaald door vermenigvuldiging van het aantal vrachtwagens binnen de onderneming met een nog te bepalen steunbedrag.

 

Aanvraagprocedure

De subsidie zal kunnen aangevraagd worden via het Vlaams ondernemersloket. De aanvraag zal volledig digitaal verlopen om de administratieve last zo laag mogelijk te houden.

 

Contact Informatie

Vlaamse Overheid – Departement Mobiliteit en Openbare werken
Koning Albert II-laan 20 bus 2
1000 Brussel
T 1700

ecologischenveiligtransport@vlaanderen.be
www.mobielvlaanderen.be/subsidieflankerendbeleid