Raad van Bestuur

Conform de statuten van de vzw Drongen I bestaat de Raad van Bestuur minimum uit 3 bestuurders. Momenteel telt de Raad van Bestuur van de vzw Drongen I 6 bestuursleden die bij besluit van de Algemene Vergadering van juni 2013 werden aangesteld voor een periode van 2 jaar.

Als bestuurder binnen de vzw Drongen l krijgt men de verslaggeving van de RvB en wordt men geïnformeerd over het reilen en het zeilen van de vzw en de werkzaamheden van de parkmanager. Aandachts- en actiepunten worden in eerste instantie binnen de schoot van de Raad van Bestuur besproken alvorens ze worden gecommuniceerd naar de leden van de vzw.

Wie maakt nu deel uit van deze Raad van Bestuur?

Bestuurder Vertegenwoordiger Functie
Nuscience Chris Mercier

Voorzitter
Durabrik Jan Dhondt Bestuurder
Vitaphar Gratien De Vos Bestuurder
Morti Jo Mortier Bestuurder
Granit Group Danielle Vandenhouwe Bestuurder
Verhelst Piet Minjauw Bestuurder
Mirto Pol Friant Bestuurder
Sios Brecht Devrieze Bestuurder