Parkmanagement

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker bij het beheer van bedrijventerreinen. De weg naar duurzaamheid verloopt via samenwerking, zowel tussen de bedrijven onderling als tussen de bedrijven en de terreinbeheerder. Op die manier gaan bedrijven efficiënter en milieubewuster opereren en wordt de omgevingskwaliteit en dus de aantrekkingskracht van de bedrijvenzone verbeterd. Parkmanagement is het instrument om dit proces gestalte te geven. Met de oprichting van de vzw Drongen I is het kader gecreëerd om van de zone Drongen I een model te maken van duurzaam parkmanagement in Oost-Vlaanderen.

Op Drongen I kunnen een honderdtal bedrijven zich vestigen. Vanuit deze vzw zullen initiatieven worden ontwikkeld die bedrijven toelaten op een kostenvriendelijke en milieubewuste manier te functioneren.

Om het parkmanagement vorm te geven laat vzw Drongen I zich bijstaan door Quares, vastgoedspecialist en facility manager, die reeds heel wat ervaring heeft bij het uitwerken van duurzaam parkmanagement op bedrijventerreinen verspreid over Vlaanderen.

Parkmanagement richt zich op 3 niveaus, zowel op het infrastructurele van het bedrijventerrein als op de collectieve samenwerking tussen de aanwezige bedrijven. Op het 3de niveau, zal het individuele bedrijf de vruchten plukken van wat er op de twee andere niveaus wordt geïnitieerd en/of gerealiseerd.

duurzaam-nl

Kort gezegd biedt Parkmanagement uw bedrijf volgende bedrijven :

  • Kennisdeling en gebruik know-how parkmanager in uw zoektocht naar duurzame oplossingen ;
  • Kostenbesparingen via groepsaankopen ;
  • Één centraal aanspreekpunt voor al uw vragen mbt het bedrijventerrein ;
  • Centraal aansturen van communicatie en organisatie van initiatieven ;
  • Transparantie en duidelijke communicatie naar alle actoren ;
  • Verhoging van de beeldkwaliteit op het bedrijventerrein door gezamenlijke aanpak.