Openbaar domein

Meldingen met betrekking tot het openbaar domein kan u rechtstreeks doorgeven via de website van de gemeente Drongen.

 

Contact stad Gent – algemene vragen:

Centraal contactpersoon: OOG (ondersteuningspunt Ondernemers Gent)

Vandaar uit zullen de vragen naar de verschillende diensten worden gestuurd en wordt gezorgd voor een antwoord.

 

Contact stad Gent – Mobiliteitsbedrijf:

Mobiliteitsbedrijf Gent

 

 

Meldingen voor putten in de weg:

Algemeen staat de dienst Wegen van Stad Gent in voor onderhoud en herstel van stadswegenis. Het Agentschap Wegen en verkeer van Oost-Vlaanderen staat in voor de gewestwegen. Concreet betekent dit dat de wegenis langsheen de bedrijven en de hellingswegen naar de brug over de E40 onder de bevoegdheid vallen van de dienst Wegen van Stad Gent; de wegenis op het brugdek zelf valt onder de bevoegdheid van het Agentschap Wegen en Verkeer van Oost-Vlaanderen.

De contactgegevens voor de melding van putten: