Iets melden?

Onderstaand een overzicht van de belangrijkste contactpersonen met betrekking tot een aantal problematieken die leven in het industriepark:

  • Dienst wegen, bruggen en waterlopen sector west (Drongen)
  •  Telefoon:+32 9 266 79 61
  •  E-mail: dwbw.sectorwest@stad.gent
  • Straatverlichting:
    defect of beschadiging melden via de straatlampentelefoon: 0800 6 35 35