Nieuws

Opening nieuwe state-of-the-art fabriek Nuscience

uitnodiging Nuscience

Energiecoaching Stad Gent levert bedrijven veel geld op

energiecoaching_stad Gent

Sinds de lancering in het najaar van 2014 tekenden al 30 Gentse bedrijven in op het aanbod energiecoaching van de Stad Gent. Dat levert hen energiebesparingen op van zowat 20%.

Lees meer

Na- isolatie demodag bij firma Verhelst

Logo Verhelst Bouwmaterialen

De isolatiedokter van Verhelst geeft doorlopend demo’s omtrent de verschillende mogelijkheden van na-isolatie. Voor na-isolatie van de spouwmuren geldt 25 jaar productiegarantie! Na-isolatie loont en na de uitvoering is een verbeterd wooncomfort merkbaar.

Lees meer

Aswebo neemt opnieuw deel aan Car Free Day

car free day

Wegenbouwer en asfaltproducent Aswebo uit Drongen, die samen me een hele trits andere bedrijven tot de Willemen Groep behoort, neemt op donderdag 17  september opnieuw deel aan Car Free Day, een initiatief van Taxistop en Bond Beter Leefmilieu dat kadert in de Week van de Mobiliteit.

Lees meer

EcoPuur – Rendement van zonnepanelen verzekerd

ecopuur_foto1

Elektriciteit is in januari van dit jaar opnieuw fors gestegen. Ook het vooruitzicht in het najaar belooft niet veel beterschap. Een vergelijkende studie van de federale energieregulator (CREG) bevestigt dat de gemiddelde prijs sinds 2007 voor elektriciteit bij Belgische gezinnen met 20,78% gestegen.

Lees meer

Aswebo bespaart 860 ton CO2 bij renovatie landingsbaan Zaventem

aswebo_renovatie landingsbaan

De grondige renovatie van de start- en landingsbaan 25L/07R op Brussels Airport door Aswebo, het wegenwerkebedrijf uit Drongen dat deel uitmaakt van de groep Willemen, is vroeger dan gepland afgerond.

Lees meer

Veevoederfabrikant bouwt nieuwe fabriek in Drongen

foto_Drongen_Nuscience

Nuscience investeert 35 miljoen  euro in een nieuwe fabriek  voor veevoederadditieven. Ondanks de hoge loonkosten bouwt CEO Patrick  Keereman ze in Drongen. ‘Omdat we hier de expertise hebben. We bouwen hier de beste fabriek ter wereld in onze stiel. Daar kunnen ze in China of in Brazilië niet aan tippen.’

Lees meer

Wijziging afvalstoffenbelasting

Graag informeren wij u via dit bericht over een wijziging in afvalstoffenbelasting, die de overheid oplegt aan de afvalleveranciers.  De Vlaamse Regering heeft beslist om de milieuheffingen op het verbranden van afvalstoffen evenals op het storten van niet brandbare restfracties, vanaf 1 juli 2015 te verhogen met 50%. Door de koppeling aan de milieuheffing gaan ook een aantal andere taksen zoals gemeente- en/of exporttaksen mee verhogen.

Lees meer

Negende oproep Pendelfonds

HET PENDELFONDS SUBSIDIEERT DUURZAAM WOON-WERKVERKEER

Het woon-werkverkeer moet duurzamer. We maken nog te veel gebruik van de auto om ons naar het werk te verplaatsen. Tegen 2020 moet het aandeel van de auto in het woon-werkverkeer van een kleine 70% naar 60% dalen. Fiets en openbaar vervoer moeten in het woon-werkverkeer elk een aandeel van 20% krijgen.

Om die ambitieuze doelstellingen te bereiken is onder meer het Pendelfonds opgericht. Het Pendelfonds subsidieert projecten die een duurzaam woon-werkverkeer bevorderen. Projecten die tot doel hebben om het aantal autoverplaatsingen op het vlak van woon-werkverkeer te verminderen kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring uit het fonds. Bedrijven of bedrijvengroepen of andere private instellingen, maar ook lokale of provinciale overheden of andere publieke instellingen (in samenwerking met een private partner) kunnen de subsidie aanvragen.

Lees meer

Uitnodiging infoavond – Werken in Drongen: Afkoppeling Kloosterstraat

Aquafin gaat infrastructuurwerken uitvoeren in uw buurt. Binnenkort start het project ‘Afkoppeling Kloosterstraat’. Met dit project wil Aquafin het hemelwater en oppervlaktewater afkoppelen van het bestaande pompstation op het einde van Baarleveer door een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen in zowel de Kloosterstraat als in Baarleveer. Het hemel- en oppervlaktewater zal na uitvoering van de werkzaamheden geloosd worden in de Leie. Het afvalwater zal door het pompstation getransporteerd worden naar het zuiveringsstation van Nevele.

Lees meer