Het op- en afrittencomplex Drongen op de E40 voldoet voor AWV al jaren niet meer aan de huidige standaarden inzake verkeersveiligheid en kan de huidige drukte niet meer aan.

Daarom is men aan het bekijken hoe een nieuw complex kan worden gebouwd dat enerzijds veiliger is, en anderzijds ook het industrieterrein makkelijker bereikbaar kan maken.

Tijdens de studie heeft ook de belangengroep “Leefbaar Baarle” zich in de discussie gemengd om de dorpskern van Baarle zo veel mogelijk te ontlasten.

 

Dat heeft geleid tot een variatie van meer dan 50 mogelijke oplossingen, de ene al haalbaarder dan de andere.

 

Er is een samenvattend verslag opgemaakt van de bespreking met Leefbaar Baarle en waar een beperkt aantal mogelijkheden werden weerhouden. In dat verslag worden ook enkele pistes behandeld die door Leefbaar Baarle naar voor werden geschoven.

 

Uit de besprekingen met AWV blijken 2 pistes hun voorkeur weg te dragen: voorstel C1++(Deinze)Nb en O(1+23)Zb (zie presentatie).

 

Aangezien nu het stadium van MER en project MER lopende is, is de inschatting dat er ten vroegste in 2020 – 2022 kan gestart worden met de werken.

Er zijn ook nog een aantal onteigeningen die nog de nodige tijd in beslag zullen nemen.

 

De volledige info over de heraanleg van dit complex is terug te vinden op  https://wegenenverkeer.be/E40Drongen

 

Hierbij ook de samenvattende nota.

De volledige studie (262p) is eveneens terug te vinden op http://data.wegenenverkeer.be/E40Drongen.pdf