energiecoaching_stad Gent

Sinds de lancering in het najaar van 2014 tekenden al 30 Gentse bedrijven in op het aanbod energiecoaching van de Stad Gent. Dat levert hen energiebesparingen op van zowat 20%.

“Na een succesvol pilootproject bij 15 Gentse bedrijven in de periode 2012-2014 tekenden nu al in enkele maanden twee keer zoveel bedrijven in op het nieuwe aanbod ‘energiecoaching’ van de Stad Gent”, zegt Barbara Govaert.

De bedrijven die intekenden op de energiecoaching zijn actief in uiteenlopende sectoren. Enkele in het oog springende namen zijn  Handelsbeurs, Upgrade Estate, Oiltanking Ghent, Inter-Beton, VDK Spaarbank, Bond Moyson, Citrosuco Europe, DFDS Logistics en Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen.

De  Stad stelt professionele energiecoaches aan die de bedrijven begeleiden om energiebesparing structureel aan te pakken. Na een energiescan stellen de energiecoach en het bedrijf samen een energieactieplan op. Daarna krijgt het bedrijf professionele ondersteuning bij de uitvoering van de maatregelen, bijvoorbeeld rond isolatie, verwarming, koeling, verlichting en perslucht. Zo blijven deze bedrijven energie en dus ook veel geld besparen. Een tussentijdse analyse bij de huidige deelnemers toont aan dat de uitvoering van de geplande maatregelen energiebesparingen tot 20% zal opleveren, en tot 30%bij extra investeringen.

Zo engageerde het Gentse transportbedrijf DFDS Logistics zich alvast om circa 6.000 euro te investeren in energiebesparende maatregelen. Het gaat over relatief eenvoudige en veel voorkomende ingrepen zoals lekverliezen wegwerken, schakelaars met schemerdetectie plaatsen, beter afstellen van verlichting en het sensibiliseren van werknemers over het sluiten van poorten. De terugverdientijd bedraagt slechts 1 jaar. Vanaf dan bespaart DFDS Logistics jaarlijks 6.000 euro door deze ingrepen.

Ook niet-industriegerelateerde organisaties kunnen een beroep doen op de energiecoaching.  “De Handelsbeurs was al een tijdje bezig met het toepassen van enkele energiebesparende maatregelen”,zegt Wim Vaes. Zo worden de oude lampen stelselmatig vervangen door LED lampen, werden veel ruimtes al uitgerust met bewegingsdetectie en wordt de sturing van de verwarming opgevolgd. Toch wisten we dat het nog veel beter kon en daarom tekenden we in op het interessante aanbod van de Stad Gent. Uit de eerste energiescan bleek dat we onder meer op verwarming en ventilatie nog een pak verbeterinjgsmaatregelen konden nemen.  We zijn alleszins zeer tevreden over de professionele begeleiding en blijven geëngageerd op het vlak van rationeel energieverbruik.”

Bedrijven zijn een belangrijke partner om van Gent een klimaatneutrale stad te maken. Schepen Tine Heyse (foto) is dan ook verheugd met het groot aantal deelnemende bedrijven en de geplande energie- en CO2-reducties: “Het stadsbestuur moedigt alle bedrijven aan om energiemanagement structureel te verankeren in hun werking. Want iedere energiebesparing heeft een belangrijke impact op de CO2-balans van de stad en doet tegelijkertijd de energiefactuur van de bedrijven structureel dalen.”

Stad Gent kan de komende jaren nog zo’n 80 bijkomende bedrijven in Gent begeleiden. De eigen bijdrage van de deelnemende bedrijven is beperkt tot 10% van de kostprijs van de coaching.

 

Klik hier voor meer informatie.