Graag informeren wij u via dit bericht over een wijziging in afvalstoffenbelasting, die de overheid oplegt aan de afvalleveranciers.  De Vlaamse Regering heeft beslist om de milieuheffingen op het verbranden van afvalstoffen evenals op het storten van niet brandbare restfracties, vanaf 1 juli 2015 te verhogen met 50%. Door de koppeling aan de milieuheffing gaan ook een aantal andere taksen zoals gemeente- en/of exporttaksen mee verhogen.

Ook de Waalse Regering heeft een verhoging van de milieuheffingen goedgekeurd. De afvalleveranciers zijn genoodzaakt om deze belastingverhoging in haar tarieven door te berekenen. De exacte consequenties zijn op dit moment echter nog onduidelijk. U betaalt niet alleen afvalstoffenbelasting voor het storten, maar ook voor het verbranden van afval.

De federatie van Bedrijven voor Milieubeheer (FEBEM) nam in dit dossier een duidelijk standpunt is. dit kan u nalezen op hun website www.febem-fege.be.

Omdat deze belastingwijziging mogelijk ook gevolgen voor uw afvaltarieven heeft, informeren wij u nu reeds over dit onderwerp. vanaf juli kunnen wij u meer in detail informeren over de mogelijke wijzigingen van uw afvaltarieven.