HET PENDELFONDS SUBSIDIEERT DUURZAAM WOON-WERKVERKEER

Het woon-werkverkeer moet duurzamer. We maken nog te veel gebruik van de auto om ons naar het werk te verplaatsen. Tegen 2020 moet het aandeel van de auto in het woon-werkverkeer van een kleine 70% naar 60% dalen. Fiets en openbaar vervoer moeten in het woon-werkverkeer elk een aandeel van 20% krijgen.

Om die ambitieuze doelstellingen te bereiken is onder meer het Pendelfonds opgericht. Het Pendelfonds subsidieert projecten die een duurzaam woon-werkverkeer bevorderen. Projecten die tot doel hebben om het aantal autoverplaatsingen op het vlak van woon-werkverkeer te verminderen kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring uit het fonds. Bedrijven of bedrijvengroepen of andere private instellingen, maar ook lokale of provinciale overheden of andere publieke instellingen (in samenwerking met een private partner) kunnen de subsidie aanvragen.

Het bedrag van de subsidie is afhankelijk van de duur van het project, die maximaal vier jaar kan belopen. De subsidie bedraagt maximaal de helft van de kosten die aan de projectuitvoering verbonden zijn.

De VZW wil nagaan of er voldoende draagvlak is om collectief een dossier in te dienen voor de bedrijven gelegen op het terrein en dit om de slaagkansen van toekenning van de subsidie te verhogen. Bent u als bedrijf geïnteresseerd om deel te nemen of wenst u eerst nog meer informatie? Neem dan zeker contact op met uw parkmanager!

Dien uw subsidieaanvraag tijdig in!

  • Er werd een oproep gelanceerd op 29 juni 2015.
  • De aanvraag van dossiernummers wordt afgesloten op 29 oktober 2015.
  • De subsidiedossiers moeten uiterlijk op 29 november 2015 om 19u. stipt ingediend zijn.