Aquafin gaat infrastructuurwerken uitvoeren in uw buurt. Binnenkort start het project ‘Afkoppeling Kloosterstraat’. Met dit project wil Aquafin het hemelwater en oppervlaktewater afkoppelen van het bestaande pompstation op het einde van Baarleveer door een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen in zowel de Kloosterstraat als in Baarleveer. Het hemel- en oppervlaktewater zal na uitvoering van de werkzaamheden geloosd worden in de Leie. Het afvalwater zal door het pompstation getransporteerd worden naar het zuiveringsstation van Nevele.

Aquafin en de betrokken partners nodigen u als buurtbewoner uit de infoavond bij te wonen, waar u info krijgt over de concrete timing en fasering. Deze infoavond gaat door op donderdag 20 augustus om 20.00u in de zaal van Don Bosco Baarle, Kloosterstraat 6c in Drongen.

Deze werken brengen ons in ieder geval dichter bij ons uiteindelijke doel: opnieuw proper en helder water in de alle beken en rivieren in de omgeving.

Informatie voor handelaars en ondernemingen

Om te weten of u in aanmerking komt voor een inkomenscompensatie, dient u contact op te nemen met uw gemeentebestuur. Als u voldoet aan de minimumvoorwaarden, kunnen zij u een attest bezorgen waarmee een inkomenscompensatie kan verkregen worden bij het Participatiefonds, een federale openbare financiële instelling (website: www.openbarewerken-zelfstandigen.be).

Klik hier voor meer informatie.