Bent u geïnteresseerd ? Vervolledig dan de Enquête rechtstreeks via volgende link.

ESCo staat voor Energy Service Company. Hierbij besteedt een eigenaar/gebruiker van een gebouw de energievoorziening en het management daarvan uit aan een externe partij met als doel substantieel op energiekosten te besparen, meer kwaliteit te realiseren, minder vermogensbeslag te hebben in installaties e.d. en de de eigen organisatie te ontlasten.

De enquête is opgedeeld in 4 delen en zal maximum 10 minuten van uw tijd in beslag nemen.

Wanneer het invullen van de enquête via de website niet lukt kan u ook altijd van volgende link gebruik maken.